Medicina Muncii

Codul muncii prevede ca orice persoană care doreşte să se angajeze trebuie să aibă obligatoriu, Fişa de aptitudine care cuprinde examenul medical efectuat de un medic de medicina muncii.

Acest serviciu presupune un control medical la angajare, iar apoi periodic (semestrial/anual), în funcţie de domeniul de activitate.

Medicina Muncii SSM PSI Protectia Muncii Bucuresti
Verficare Pram Medicina Muncii SSM PSI Protectia Muncii Bucuresti

Verificare PRAM

Verificarea PRAM reprezintă verificarea prizelor şi a centurii de împământare, efectuată de către personal autorizat în acest sens.

Verificarea PRAM trebuie executată pentru evitarea: accidentelor, incendii, electrocutări, deconectări în alimentarea cu energie.

Verificarea PRAM este prevăzută de legislaţia şi/sau cu practicile naţionale periodic:

Asistenţă pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare

Întocmirea dosarului necesar pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (S.S.M).

În calitate de angajator, aveţi obligaţia legală ca, înainte de începerea oricărei activităţi, să obţineţi autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. Această obligaţie este valabilă indiferent de locul unde se desfăşoară activitatea: la sediul social, la unul dintre sediile secundare sau în afara acestora.

Asistenţă pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare SSM PSI Protectia Muncii Bucuresti
Plan de evacuare Verficare Pram SSM PSI Protectia Muncii Bucuresti

Planuri de Evacuare

Planul de evacuare pentru situaţii de urgenţă se întocmeşte sub formă de text şi grafic şi va conţine anexe.

Planul de evacuare sub formă de text arată scopul acţiunilor de evacuare, felul acţiunilor de evacuare. Tipurile de acțiuni de evacuarea pot fi localităţile din / în care se planifică evacuarea, instituţii publice, operatori economici, populaţia şi / sau bunuri care se evacuează, modalităţile de executare a evacuării, etc.
Planurile de evacuare emise de SSM Business Expert sunt întocmite conform OMAI 163/2007.

Blog de Sănătate și Securitate în Muncă (Protecția Muncii)

Protecția muncii sau sănătatea și securitatea în muncă reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni pentru prevenirea riscurilor profesionale, securitatea lucrătorilor și protecția sănătății. Măsuri și acțiuni pentru eliminarea factorilor de risc și accidentare prin metode de informare, consultare, instruire, protejare a lucrătorilor și a reprezentanților lor.