Plan de evacuare
Plan de evacuare
Protecția Muncii

Protecția Muncii

Plan de evacuare

Plan de evacuare pentru situaţii de urgenţă se va întocmi sub formă de text şi grafic şi va conţine anexe.

Planul de evacuare sub formă de text arată scopul acţiunilor de evacuare, felul acţiunilor de evacuare. Tipurile de acțiuni de evacuarea pot fi localităţile din / în care se planifică evacuarea, instituţii publice, operatori economici, populaţia şi / sau bunuri care se evacuează, modalităţile de executare a evacuării, etc.
Planurile de evacuare emise de SSM Business Expert sunt întocmite conform OMAI 163/2007.

Serviciile noastre

Tipul de plan de evacuare emis de SSM Business Expert poate conține următoarele specificații, în funcție de:

  • Planul de evacuare sub formă de text conține și concepţia organizării şi asigurării activităţii de readucere a populaţiei şi a bunurilor materiale evacuate la restabilirea stării de normalitate în localităţile care au făcut obiectul măsurilor de protecţie. Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare: asigurarea mijloacelor de transport, protecţia personalului, paza bunurilor, logistica evacuării.
  • Planul de evacuare conține organizarea conducerii şi a cooperării prin centre de coordonare, căi şi mijloace de legătură, instituţii cu care se cooperează. De asemenea conține și modalităţile de realizare a cooperării, cereri şi rapoarte.
  • Formele grafice a planului de evacuare se întocmesc pe hărţi sau planuri şi sub formă de tabele. Aceste forme grafice conțin de obicei situaţia populaţiei care se evacuează: localitatea, județul, instituția, numărul personalului pe categorii şi / sau numărul de membri de familie, natura, tipul şi numărul mijloacelor de transport, etc.
  • Dispoziţii privind măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase;
  • Anexele planului de evacuare arată și situaţia bunurilor care se evacuează, graficul activităţilor pe zile şi ore, componenţa centrelor de coordonare şi conducere, punctelor de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire/repartiţie.
  • Planul de evacuare poate avea în componență planul localităţii cu dispunerea instituţiei sau a operatorului economic, localităţile sau zonele din şi în care se execută evacuarea şi itinerarele, inclusiv de rezervă, cu punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire/repartiţie, convenţiile încheiate pentru asigurarea acţiunilor de evacuare.

Cere oferta de servicii

Lasă-ne datele de contact și te sunăm noi.

Scrie-ne un email și te contactăm noi.

Apelează pentru a discuta cu un specialist.

Articole despre protecția muncii

Pentru informații detaliate despre ce înseamnă acest domeniu accesați: Protecția muncii.