Autorizaţia de funcţionare
Amenzi SSM: 60 de sancțiuni la dispoziția ITM

Amenzi SSM: 60 de sancțiuni la dispoziția ITM

Neregulile din domeniul sănătății și securității în muncă (SSM sau Protecția Muncii) pot aduce până la 60 de sancțiuni și amenzi. Urmăriți cele 60 puncte din acest articol pentru a evita sancțiuni sau amenzi de la organele de control.

Cele mai frecvente amenzi SSM acordate de inspectorii ITM sunt pentru:

Amenzi între 5000 și 10000 de lei:

 1. Neîntocmirea planului de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor – art.13 lit.b);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(2).
 2. Nesolicitarea autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi – art.13 lit.c);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(2).
 3. Modificarea stării de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane – art.13 lit.p);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(2).
 4. Neasigurarea echipamentelor individuale de protecţie – art.13 lit.r);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(2).

Amenzi între 3000 și 10000 de lei:

 1. Nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor – art.13 lit.n);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(3).
  Amenzi între 4000 și 8000 de lei:
 2. Nerealizarea evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice – art.12 alin.(1) lit.a);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).
 3. Nedeciderea asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de protecţie care trebuie utilizat – art.12 alin.(1) lit.b);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).
 4. Neadoptarea de soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, încă din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de muncă, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie – art.13 lit.a);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).
 5. Neconsemnarea pentru lucrători, în fişa postului, a atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate – art.13 lit.d);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).
 6. Neelaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă – art.13 lit.e);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4)
 7. Neasigurarea şi necontrolarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe – art.13 lit.f);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).
 8. Neinformarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare – art.13 lit.h);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).
 9. Neluarea măsurilor pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică – art.13 lit.i);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).
 10. Angajarea persoanelor care în urma examenului medical şi după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, nu corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi neasigurarea controlului medical periodic/controlului psihologic periodic, ulterior angajării – art.13 lit.j);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).
 11. Lipsa evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific – art.13 lit.k);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).
 12. Neasigurarea funcţionării permanente a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice – art.13 lit.l);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).
 13. Refuzul de a prezentă documentele şi de a oferi relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor – art.13 lit.m);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).
 14. Refuzul de a desemna, la solicitarea inspectorului de muncă lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor – art.13 lit.o);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).
 15. Nerespectarea obligaţiei de instruire a angajaţilor (la angajare, la schimbarea locului de muncă, la executarea unor lucrări speciale etc.) – art.20;
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).
 16. Necercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă – art.29 alin.(1) lit.a);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).
 17. Necomunicarea la ITM şi asiguratorului a accidentului de muncă înregistrat – art.32 alin.(2);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Amenzi între 3500 și 7000 de lei:

 1. Neluarea măsurilor privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor în caz de pericol grav şi iminent – art.11;
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(5).
 2. Neasigurarea de echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor – art.13 lit.q);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(5).
 3. Neacordarea de echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie – art.13 lit.s);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(5).
 4. Nefolosirea serviciilor externe în cazul în care în întreprindere nu se pot organiza activităţile de prevenire şi cele de protecţie din lipsa personalului competent – art.8 alin.(4);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).
 5. Neluarea măsurilor privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor în caz de pericol grav şi iminent – art.11;
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(5).
 6. Neasigurarea de echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor – art.13 lit.q);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(5).
 7. Neacordarea de echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie – art.13 lit.s);
  Amenda este stipulată la Art.39 alin.(5).

Informațiile sunt orientative, pentru informații la zi consultați ultimile modificări legislative.

Caută articole după etichetele:

Articole relevante

Autorizaţia de funcţionare
Protectia Muncii

Amenzi SSM: 60 de sancțiuni la dispoziția ITM

Neregulile din domeniul sănătății și securității în muncă (SSM sau Protecția Muncii) pot aduce până la 60 de sancțiuni și amenzi. Urmăriți cele 60 puncte

Protectia Muncii

Care sunt serviciile de protectia muncii?

Serviciul de protecţia muncii (S.S.M) este obligatoriu în cadrul oricărei societăţi, indiferent de domeniul de activitate.Buna gestionare a securitatii si sanatatii in munca într-o companie

Servicii SSM și PSI
Protectia Muncii

Protectia muncii

Serviciul de protecţia muncii (S.S.M) este obligatoriu în cadrul oricărei societăţi, indiferent de domeniul de activitate. Buna gestionare a securitatii si sanatatii in munca într-o

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *