Medicina Muncii SSM PSI Protectia Muncii Bucuresti

Medicina Muncii

Codul muncii prevede ca orice persoană care doreşte să se angajeze trebuie să aibă obligatoriu, Fişa de aptitudine care cuprinde examenul medical efectuat de un medic de medicina muncii.

Acest serviciu presupune un control medical la angajare, iar apoi periodic (semestrial/anual), în funcţie de domeniul de activitate.

Acest control permite Angajatorului să cunoască starea de sănătate a angajaţilor, în strictă legătură cu procesul muncii, pe toată perioada cât acesta este angajat. Şi acest examen scuteşte Angajatorul de orice problemă legală care ar putea să apară cu oricare dintre angajaţi.

Asistenţa medicală impusa de legislaţia muncii:

 • Examen medical la angajare ce permite angajatorului să cunoască:
  • Compatibilitatea dintre eventualele afecţiuni prezente în momentul examinării şi viitorul loc de muncă;
  • Aptitudinea / inaptitudinea / condiţionată / permanentă sau temporară în muncă pentru locul de muncă în care angajatorul il va desemna să lucreze;
  • Starea sănătății compatibilă în momentul examinării cu viitorul loc de muncă;
  • Angajarea persoanei nu pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi angajaţi de la acelaşi loc de muncă;
  • Persoana ce va fi angajată nu reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei careia îi asigură servicii.
 • Examenul medical periodic confirmă:
  • Aptitudinea / inaptitudinea permanentă sau temporară în muncă pentru profesia / funcţia şi locul de muncă în care acesta lucrează;
  • Depistarea apariţiei unei boli cu risc pentru activităţile şi locurile de muncă cu expunere la factori nocivi profesionali.
 • Alte tipuri de controale:
  • Control medical de adaptare – se efectuează la indicaţia medicului de medicină muncii;
  • Control medical la reluarea activităţii – efectuat după o întrerupere a activităţii de min 90 de zile pentru motive medicale sau de 6 luni pentru orice alte motive;
  • Supravegherea specială – pentru anumite categorii de angajaţi, expusi la riscuri profesionale;
  • Întocmirea fişierelor medicale şi a dosarului medical conform legislaţiei în vigoare.

 

Medicina Muncii