Servicii SSM
Servicii SSM
Protecția Muncii

Protecția Muncii

Servicii SSM

Servicii SSM sau serviciul de protecţia muncii este obligatoriu în cadrul oricărei societăţi, indiferent de domeniul de activitate.
Buna gestionare a securitatii si sanatatii in munca într-o companie este corelată cu o îmbunătățire a performanței și a rentabilităţii. Securitatea neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă duce la suferinte umane, pierderi materiale, pierderi de timp, pierderi de resurse, litigii, amenzi usturatoare.

Documentele elaborate de către societatea noastră, conferă un management de calitate şi sunt în deplină concordanţă cu legislaţia în vigoare (Legea 319/2006, H.G. 1425/2006-modificata prin H.G. 955/2010).

Serviciile noastre

Principalele servicii SSM (Protecția Muncii), pe care le oferim constau în:

 • Elaborarea deciziilor interne de organizare a activităţii de securitate şi sănătate în muncă;
 • Identificarea riscurilor;
  Stabilirea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul protecţiei muncii, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate;
 • Elaborare Instrucţiuni Proprii de securitate și sănătate în muncă fie pentru echipamente, fie pentru activități, în funcție de situația organizației;
 • Efectuarea instruirii introductiv generale și a celei periodice suplimentare;
 • Elaborarea tematicilor pentru toate fazele de instruire (introductiv generală, la locul de muncă, periodică);
 • Stabilirea şi întocmirea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific;
 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă;
 • Întocmirea listelor cu meseriile şi a profesiile prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere;
 • Elaborare şi actualizare Plan de Prevenire şi Protecţie;
 • Cercetarea accidentelor de muncă ce au produs incapacitate temporară de muncă;
 • Suport pentru identificarea riscurilor conform G. 355/2006 la angajarea personalului și la efectuarea controlului medical periodic;
 • Evaluarea conformării cu cerințele legale;
 • Consultanţă în domeniu;
  Asistentă de specialitate pentru audit intern.
 • Întocmirea evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru fiecare loc de muncă;
 • Întocmirea Planului de Prevenire şi Protecţie conform G. 1425/2006 în urma Evaluării de Riscuri;
 • Întocmirea Fişelor de Măsuri, în urma Evaluării de Riscuri.

Cere oferta de servicii

Lasă-ne datele de contact și te sunăm noi.

Scrie-ne un email și te contactăm noi.

Apelează pentru a discuta cu un specialist.

Articole despre protecția muncii

Pentru informații detaliate despre ce înseamnă acest domeniu accesați: Protecția muncii.