SSM PSI Protectia Muncii Bucuresti

Verificare PRAM

Verificarea PRAM reprezintă verificarea prizelor şi a centurii de împământare, efectuată de către personal autorizat în acest sens.

Verificarea PRAM trebuie executată pentru evitarea: accidentelor, incendii, electrocutări, deconectări în alimentarea cu energie.

Verificarea PRAM este prevăzută de legislaţia şi/sau cu practicile naţionale periodic:

 • Instalaţii de joasă tensiune, cu excepţia stâlpilor, o dată la 2 ani, iar în exploatările subterane, de două ori pe an pentru cele locale şi o dată pe an pentru reţeaua generală;
 • În mediile foarte periculoase – o dată pe an;
 • Gradul de corodare a instalaţiilor de legare la pământ se verifică după 10 ani de la îngropare şi ulterior cel puţin o dată la 5 ani.

Verificarea Pram reprezintă următoarele operațiuni:

Se execută o serie de măsurători cum sunt: rezistența de izolaţie, impedanţa de buclă, curentul de scurt circuit, rezistența de dispersie a prizelor de pământ, continuitatea centurii de împământare, verificarea aparatelor de protecţie inclusiv a disjunctoarelor diferenţiale.

 • În urma verificării PRAM se întocmeşte un Raport de verificare/ încercare care cuprinde:

  • Condiţiile de măsurare;
  • Tipul aparatului;
  • Executantul si locul măsurării.
 • Dacă valorile măsurate nu corespund normelor, instalaţia prezintă pericol de electrocutare, iar paratrăsnetul nu mai prezintă siguranţă împotriva incendierii în caz de trăsnet. Pentru evitarea acestor evenimente nedorite, putem remedia rapid problemele si executam reverificarea PRAM.
 • Executia lucrărilor se efectuează în baza unui contract de prestări servicii.

 

Verificare PRAM