SSM PSI Protectia Muncii Bucuresti

Situații de Urgență

Instruirea angajaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (P.S.I+P.C), ca şi serviciul de protecţia muncii (S.S.M) este obligatorie în cadrul oricărei societăţi, indiferent de domeniul de activitate.

Documentele elaborate de către societatea noastră, conferă un management de calitate şi sunt în deplină concordanţă cu legislaţia în vigoare (Legea 307/2006, Legea 481/2004, O.M.A.I 163/2007 şi O.M.A.I 712/2005).

Principalele documente pentru Situații de Urgență (S.U.), pe care le oferim constau în :

Documente S.U:

 • Dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi responsabilităţilor pentru apărarea împotriva incendiilor;
 • Dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
 • Dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
 • Dispoziţii privind măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase;
 • Planul de analiză şi acoperire a riscurilor (adresa către primăria de pe raza locului de funcţionare);
 • Planul de evacuare în caz de cutremur;
 • Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
 • Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
 • Executarea de controale periodice pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor pentru depistarea şi înlăturarea stărilor de pericol, cu informarea conducerii obiectivului;
 • Pregătirea tematicii, verificarea efectuării la timp a instructajelor P.S.I la personalul angajat al obiectivului;
 • Efectuarea instructajelor P.S.I responsabilii locurilor de muncă şi personalului angajat;
 • Asistentă tehnică cu ocazia controalelor executate de autorităţi pe linia apărării împotriva incendiilor;
 • Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu;
 • Furnizarea, verificarea şi încărcarea stingătoarelor;
 • Organizare demonstraţii practice (Exerciţii de Evacuare şi Utilizare Stingător)
 • Documente specifice apărării împotriva incendiilor:
  • Organizarea intervenţiei la locul de muncă – Anexa 1 O.M.A.I 163/2007;
  • Fişa obiectivului.

 

Situații de Urgență