Siguranță și Sănătate în Muncă

Serviciul de protecţia muncii (S.S.M) este obligatoriu în cadrul oricărei societăţi, indiferent de domeniul de activitate.
Buna gestionare a securitatii si sanatatii in munca într-o companie este corelată cu o îmbunătățire a performanței și a rentabilităţii.

Documentele elaborate de către societatea noastră, conferă un management de calitate şi sunt în deplină concordanţă cu legislaţia în vigoare (Legea 319/2006, H.G. 1425/2006-modificata prin H.G. 955/2010).

Principalele servicii de Protecția Muncii (S.S.M.), pe care le oferim constau în :

Servicii: SSM, PSI, PRAM, Evaluare risc, Medicina Muncii

Situații de Urgență

Instruirea angajaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (P.S.I+P.C), ca şi serviciul de protecţia muncii (S.S.M) este obligatorie în cadrul oricărei societăţi, indiferent de domeniul de activitate.

IDocumentele elaborate de către societatea noastră, conferă un management de calitate şi sunt în deplină concordanţă cu legislaţia în vigoare (Legea 307/2006, Legea 481/2004, O.M.A.I 163/2007 şi O.M.A.I 712/2005).
Cere oferta

Servicii conexe:

Medicina Muncii, PRAM, Asistenţă pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, Semnalizări S.S.M şi S.U, Planuri de Evacuare

SSM Business Expert oferă mai bune metode de identificare a nevoilor reale pentru serviciile conexe obligatorii alături de serviciile de protecţia muncii (S.S.M) şi situaţii de urgență (P.S.I+P.C):

Servicii conexe: Medicina Muncii, PRAM, Asistenţă pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, Semnalizări S.S.M şi S.U, Planuri de Evacuare
Protectia Muncii SSM PSI Bucuresti

Produse obligatorii pentru sănătatea și siguranța în muncă și prevenirea incendiilor

Pe lângă serviciul de protecţia muncii legea obligă la dotarea punctelor de lucru cu echipamente de prim ajutor și stingerea incendiilor, produse ce le regăsiți în magazinul nostru online:

Blog de Sănătate și Securitate în Muncă (Protecția Muncii)

Protecția muncii sau sănătatea și securitatea în muncă reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni pentru prevenirea riscurilor profesionale, securitatea lucrătorilor și protecția sănătății. Măsuri și acțiuni pentru eliminarea factorilor de risc și accidentare prin metode de informare, consultare, instruire, protejare a lucrătorilor și a reprezentanților lor.