Asistenţă Autorizaţie de Funcţionare - buton

Asistenţă pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare

Întocmirea dosarului necesar pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (S.S.M).

În calitate de angajator, aveţi obligaţia legală ca, înainte de începerea oricărei activităţi, să obţineţi autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. Această obligaţie este valabilă indiferent de locul unde se desfăşoară activitatea: la sediul social, la unul dintre sediile secundare sau în afara acestora.

Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pentru a vă păstra autorizaţia de funcţionare şi, deci, pentru a vă putea desfăşura activitatea, trebuie să cunoaşteţi şi să respectaţi prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. În caz contrar, cu ocazia controalelor pe linie de securitate şi sănătate în muncă, inspectorii de muncă vă pot sista activitatea şi pot propune Inspectoratului Teritorial de Muncă să menţioneze acest lucru în certificatul constatator.

 

Asistenţă pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare