Abordare reactivă sau proactivă?

Abordare proactivă sau reactivă pentru siguranța în construcții?
Planurile și programele de sănătate și siguranță în muncă ar trebui să conțină o combinație a celor două abordări. Proactivă în anumite moduri, dar reactivă cu privire la alte aspecte ale siguranței muncii.

În SUA, cele mai des utilizate programe erau cele reactive. Recompensau angajații fără accidente și prejudicii cu un număr de zile libere anuale sau prime. Însă metoda s-a dovedit ineficientă pentru că ducea la ascunderea accidentelor de muncă cu scopul de a primi acele zile libere sau prime. În cele din urmă s-a dovedit că metoda a fost de fapt contraproductivă pentru creșterea siguranței în muncă.

Iată câteva bune practici pentru siguranța și sănătatea în muncă pentru o abordare proactivă a siguranței în muncă:

1. Toți angajații din șantierul de lucru, indiferent de poziție, sunt împuternciți cu autoritatea de a opri o lucrare dacă sunt identificate riscuri de accidentare sau nu sunt respectate standardele de siguranță în muncă. Nu permiteți reluarea activității până când problema nu a fost rezolvată în mod corespunzător.

2. Crearea unui plan de siguranță specific proiectului de șantier. Acest ar trebui făcut înainte de crearea planului de construcție. Pe măsură ce planificați modul în care se va construi și livra proiectul, planul de siguranță se etapizează pentru a păstra muncitorii în siguranță.

3. Monitorizare, evaluare și ajustare. Pe măsură ce lucrările avansează, condițiile se pot schimba drastic de la o zi la alta. Înțelegerea modului în care condițiile pot crea noi pericole pentru siguranța în muncă este importantă. Îmbunătățirile continue pentru măsurile de siguranță trebuie să se facă pe baza informațiilor actualizate la zi și în funcție de condițiile de pe șantier.

4. Instruirea SSM ar trebui să fie o activitate proritară pentru toți angajații. Instruire corectă a lucrătorilor despre funcționarea în corespunzătoare echipamentelor și pentru selectarea și utilizarea corectă a echipamentului individual de protecție. Asigurați-vă că lucrătorii sunt instruiți cu privire la tehnicile adecvate de a ridica sarcini astfel încât să evite accidentele sau prejudicii

5. Crearea unui plan de securitate pentru a examina performanța de siguranță în cazul tuturor proiectelor. Implicarea angajaților cu experiență în stabilirea măsurilor de siguranță pe șantierul de lucru poate oferi un feedback esențial asupra domeniilor de interes care trebuie abordate.

6. Dacă lucrați cu subcontractori adăugați în contract un acord ce acoperă și planul de siguranță în muncă astfel încât să pot fi angajați cu răspundere legală.

7. Organizarea unor ședințe de siguranță cu frecvența necesară pentru a acoperi sarcinile specifice care sunt efectuate, măsuri de siguranță, protocoale existente , precum și orice domenii de interes. Asigurați-vă că se discută despre pericolele existente și orice noi pericole care pot apărea pe tot parcursul lucrării și cum pot fi evitate.

8. La investigarea accidentelor de muncă este imporntant să se insiste mai puțin pe cine a fost responsabil și mai mult pe modul în care și de ce a avut loc accidentul. Prin intelegerea cauzei, vă puteți dezvolta soluții mai bune de a preveni accidentele similare.

9. Programele de stimulare ar trebui să încurajeze lucrătorii să adopte o abordare proactivă a siguranței construcțiilor. Să încurajeze lucrătorii să vorbească și să raporteze condiții nesigure sau comportament de muncă. Promovarea practicilor de lucru sigure, mai degrabă decât să încurajeze lucrătorii să nu raporteze incidentele.

10. Audit de securitate. Acestea pot fi efectuate intern sau prin angajarea unui terț din  afara companiei, terț ce poate revizui programul sau practicile de siguranță în muncă.

Investiția pentru îmbunătățirea planurilor de siguranță în muncă, tratată în același mod în care se investește în echipamente sau instrumente noi, duce la îmbunătățirea afacerii. O abordare proactivă a siguranței în muncă poate duce la creșterea productivității și creșterea calității muncii.

Servicii de audit intern SSM

Serviciile noastre SSM includ și audit intern gratuit.